Проблема створення ефективної системи реабілітації в Україні та системи професійної підготовки фахівців у сфері відновлення здоров’я є складною та вкрай актуальною. Це те, що дуже необхідно сьогодні нашій державі: ефективна реабілітаційна допомога, яка є необхідною учасникам АТО після поранень, протезування, людям після інсультів, інфарктів, операцій, тощо.

Аналіз ситуації свідчить про неухильну тенденцію до погіршення здоров’я населення нашої держави, фахівці класифікують її як «кризову». На сьогодні в Україні налічується близько 2,7 млн осіб з інвалідністю, в тому числі близько 153 тис. дітей. Внаслідок АТО отримали поранення близько 10 тис. військовослужбовців, які потребують медичної, психологічної та фізичної реабілітації.

Порівняно з країнами Європи, смертність населення в Україні практично вдвічі вища. Ми маємо такі жахливі показники, у тому числі внаслідок відсутності системного підходу до реабілітаційної допомоги людям з порушеннями здоров’я у зв’язку з захворюванням, пораненням або травмою.

Досвід останніх двох років засвідчив, що новими викликами є проведення бойових дій на сході країни, коли кількість осіб, які потребують ефективної реабілітації, зростає майже щодня. Тому, така ситуація потребує невідкладного впровадження загальнодержавної  системи реабілітації.

З метою створення ефективної системи реабілітації в Україні, ще в 2015 році, за моєю ініціативою при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я створено Координаційну раду з питань реабілітації та Робочу групу з розроблення проекту Закону України «Про попередження інвалідності та систему реабілітації в Україні». Він уже давно внесений до Верховної Ради України за реєстраційним номером 4458. Назва законопроекту є такою, бо метою реабілітації має бути попередження інвалідності.

Законопроектом пропонується розбудова цілісної системи реабілітації для всіх без винятку осіб, які її потребують з метою реалізації права громадян на доступ до реабілітації. А сфера дії нині чинного Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» поширюється лише на осіб з інвалідністю та їх сімей.

Система надання реабілітаційної допомоги має змінюватись в Україні за зразком найкращих стандартів, прийнятих у Європейських країнах. Також має враховувати останні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які були висвітлені на конференції, що відбулась у м. Женева у лютому 2017 року  «Реабілітація  2030: заклик до дій». ВООЗ переконливо закликає всі держави до розширення сфери реабілітаційних послуг, до підвищення їх якості та доступності.

Всі ті рекомендації, які надав ВООЗ, вони всі увійшли у суть законопроекту 4458. У ньому враховано рекомендації Оціночної місії ВООЗ щодо системи реабілітації в Україні!

До речі, цей законопроект також підтриманий Міністерством оборони України, Головним управлінням Національної гвардії України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Прийнятий Закон дасть змогу реформувати систему реабілітації в Україні у відповідності до сучасних Європейських стандартів та рекомендацій не лише ВООЗ, а й ООН. Відкриє шляхи до розроблення державних і регіональних цільових програм з реабілітації та попередження інвалідності.

Дія закону поширюється на:

 • людей з інвалідністю;
 • учасників бойових дій та АТО;
 • осіб з тимчасовим обмеженням життєдіяльності внаслідок перенесених захворювань;
 • осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків, техногенних і природних катастроф;
 • на дорослих і дітей з вродженими вадами та захворюваннями, на вагітних жінок з ускладненнями, що можуть призвести до інвалідності.

Закон забезпечить доступ до повноцінної реабілітації у спеціалізованих реабілітаційних центрах, реабілітаційних відділеннях медичних та санаторно-курортних закладах, центрах психологічної та соціально-психологічної реабілітації за місцем проживання.

Законопроект фактично поєднує Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 2005 року Валерія Сушкевича, який дотепер є актуальним, та сучасну Європейську систему медичної, психологічної та фізичної реабілітації.

Законопроектом передбачено:

 • гарантування і додаткове посилення державного забезпечення та компенсацій для людей з інвалідністю та учасників бойових дій;
 • прийняття Державної програми з попередження інвалідності у відповідності та Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю;
 • запровадження міжнародної класифікації функціонування, трирівневої системи реабілітації, мультидисциплінарних бригад фахівців;
 • розроблення науково обґрунтованих державних соціальних нормативів, стандартів, клінічних протоколів у сфері реабілітації, критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів;
 • медичне, освітнє, науково-методичне, матеріально-технічне, фінансове і кадрове забезпечення реабілітаційних установ;
 • сприяння залученню громадських об’єднань осіб з інвалідністю і фахівців з реабілітації до формування та реалізації державної політики у сфері реабілітації.

Зрозуміло, що потрібно буде серйозно реформувати медичні установи. Особливо – мережу санаторно-курортних закладів, створивши на їхній базі сучасні, належно оснащені реабілітаційні відділення і центри.

Цей законопроект не є моєю «особистою творчістю» або інших депутатів, що долучились до співавторства – це результат роботи фахівців з усієї України, які знають досвід іноземних країн, багато вчились закордоном і які щодня своїми руками здійснюють хворим той чи інший вид реабілітації.

Я вважаю, що цей законопроект має об’єднати всіх парламентарів незалежно від їх політичної належності заради збереження здоров’я та життя наших громадян. Переконана, що люди, які мають нагальну потребу в ефективних реабілітаційних заходах, не можуть бути заручниками політичної кризи.

Розраховуємо, що політична криза та погляди різних політичних сил об’єднаються навколо суті важливого законопроекту 4458 і завтра його підтримають на засіданні профільного Комітету ВРУ у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. Це потрібно для того, щоб найближчим часом цей законопроект нарешті потрапив до зали парламенту і ми дали можливість всій Україні дійсно побудувати якісні послуги з реабілітації та створити, нарешті, ефективну систему реабілітації, яку так давно очікує вся наша держава.

Ірина Сисоєнко
народний депутата України