КРОК ВПЕРЕД У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. НА КИЇВЩИНІ ОБГОВОРИЛИ КОНЦЕПЦІЮ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ РЕГІОНУ

Нині в Україні однією з критичних проблем є належне забезпечення населення якісними медичними послугами та підтримка їх на достатньому для ефективного функціонування рівні. Розвиток системи охорони здоров’я в умовах децентралізації є надзвичайно важливим та складним процесом, адже  зниження рівня надання медичної допомоги загрожує зростанням соціального напруження. Стає очевидним, що зараз вкрай необхідно, сконцентрувавши зусилля громади, медичної спільноти та влади на місцях досягнути збалансованості ресурсів країни та зобов’язань політичної системи, створити достатні умови для  реформування галузі охорони здоров’я.

В авангарді реорганізації старої системи охорони здоров’я України стають очільники Київської області, які на черговому засіданні Робочої групи щодо реорганізації системи охорони здоров’я Київщини 12 серпня 2016 року розглянули ряд важливих питань щодо впровадження медичного страхування у рамках стратегічної концепції створення госпітальних округів у регіоні. Засідання відбулося в департаменті охорони здоров’я Київської ОДА за ініціативи депутата Верховної Ради України Сисоєнко Ірини Володимирівни.

Першочерговим питанням порядку денного було обговорення створення моделі Короткострокового та Добровільного страхування в регіоні на основі госпітальних округів Київщини. А це перший і вкрай необхідний крок до обов’язкового медичного страхування. Експерти ГО «Рух Реформ», які мають великий досвід у аналітиці стану та розробці дієвих та ефективних механізмів змін системи охорони здоров’я України, вже приступили до створення  Концепція розвитку медичного страхування регіону, в тому числі серед певних категорій бюджетників, визначаючи етапність та формат взаємодії з регіоном.

Звертаючись до світової практики можемо переконатись, що основним способом вирішення проблеми адаптації бюджетної моделі охорони здоров’я до умов ринкової економіки є інститут медичного страхування. Разом із тим, реалізація страхових принципів вже формує нові методи оцінки наданої медичної допомоги, що перетворились, зокрема, в систему позавідомчого контролю якості медичної допомоги на противагу традиційній системі виключно відомчого контролю, що існувала багато десятиліть в охороні здоров’я. Економічна необхідність медичного страхування зумовлена потребами фінансування медицини як галузі соціальних послуг. Воно доповнює гарантії, надані в рамках державного забезпечення, до максимально можливих у сучасних умовах стандартів. Реальна ситуація в Україні свідчить, що організація системи охорони здоров’я базується на принципах, сформованих ще за радянської доби, а, тому важко піддається впливу нових економічних реалій щодо надання медичних послуг.

Саме чітка і продумана державна політика в регіонах щодо розвитку медичного страхування, як складова загальної соціальної та економічної політики України, повинна визначати основні принципи, напрями і форми економічного та адміністративно-правового впливу в сфері соціального захисту населення з урахуванням державних інтересів і пріоритетів, в тому числі шляхом підтримки медичного страхування.

Однією з головних проблем на шляху до реорганізації старої моделі системи охорони здоров’я в Україні залишається соціальна проблема. Впровадження медичного страхування, як обов’язкового так і добровільного, не знаходить підтримки як серед лікарів, так і серед населення. Крім того, ставлення населення до медичного страхування вкрай суперечливе і має явну тенденцію до негативного. Таким чином медичне страхування, як спосіб реформування вітчизняної охорони здоров’я в цілому, має в Україні вкрай обмежену соціальну базу. Тому важливо донести до громадськості, що введення медичного страхування сприятиме створенню інституту прав пацієнта як споживача медичної допомоги, також забезпечує більшу прозорість фінансових потоків в охороні здоров’я.

Держава має чітко сформувати гарантії, а люди повинні їх знати та бути впевнені в тому, що ці гарантії будуть реально забезпечені. Формування системи медичного страхування є комплексною проблемою, вирішення якої буде залежати від рівня економічного розвитку країни та її соціальної політики, від ролі держави в економіці і її взаємин з громадянами.