Створення сучасних лікувально–профілактичних закладів надання медичної допомоги населенню – актуальне питання сьогоднішнього етапу розвитку системи охорони здоров’я в контексті адміністративно-територіальної реформи.

Наразі наша команда працює над створенням Білоцерківського госпітального округу на Київщині, що буде надавити медичні послуги 530 000 населення, які живуть на території обслуговування цього госпітального округу. Госпітальний округ формуємо на основі поєднання принципів: безпеки та якості медичної допомоги на основі доказової медицини; своєчасності доступу до медичної допомоги та економічної ефективності, забезпечення належної якості медичної допомоги. Важливим етапом створення госпітального округу є створення лікарні інтенсивного лікування(ЛІЛ) – закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у цілодобовому режимі дорослим і дітям у гострому стані захворювання або з загостренням хронічних захворювань, що потребують інтенсивного лікування, з обов’язковою наявністю відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги. У ході обговорень та дискусій з фахівцями медичної сфери, медичною спільнотою та очільниками області було визначено, що Білоцерківська клінічна лікарня має потенціал для створення на її базі лікарні інтенсивного лікування з багатопрофільними стаціонарами, які забезпечують надання стаціонарної допомоги за базовими спеціальностями, а також субспеціальностями (ЛОР, кардіологія, неврологія та ін.) за винятком високоспеціалізованих послуг. Потужність такого закладу може складати 450-600 ліжок, консультативно-діагностичний центр та амбулаторно-поліклінічна ланка. Площа такої лікарні повинна дозволяти за потреби коригувати ліжковий фонд та мати можливість для впровадження сучасних новітніх технологій.

Білоцерківська клінічна лікарня є лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, в тому числі і хірургічного профілю.

Важливим моментом в роботі ЛІЛ є фактор часового доїзду пацієнтів до лікарні 60-120 хвилин.

Для створення Білоцерківської лікарні інтенсивного лікування робоча група працює над аналізом структури захворюваності, кількісті операційних втручань, а також хірургічної роботи амбулаторно-поліклінічних відділень всього Білоцерківського госпітального округу. Це дасть змогу визначити оптимальну структуру відділень ЛІЛ та штатний розклад. За підсумками роботи

відбудеться перепрофілювання Білоцерківської ЦРЛ у лікарню інтенсивного лікування з урахуванням потреб мешканців всього госпітального округу та можливості реалізації державно-приватного партнерства.